Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

<< ΠΥΡΓΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ >> - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 19/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Πύργου αναγνωρίστηκε το αποτελούμενο από 15 άρθρα καταστατικό του εδρεύοντος στον Πύργο Ηλείας σωματείου με την επωνυμία << ΠΥΡΓΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ >> και το διακριτικό τίτλο << ΠΥΡΓΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ >>, του οποίου σκοπός είναι: 1) Η συμβολή στην προσπάθεια για την βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και των κατοίκων ολόκληρου του Δήμου Πύργου και του Νομού Ηλείας, 2) Η δραστηριοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της λαϊκής μας παράδοσης γενικά, 3) Η ανάπτυξη των σχέσεων με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους για κοινές πολιτιστικές δράσεις,   4) Η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού (έθιμα, τραγούδια, παλιά εργαλεία και αντικείμενα καθημερινής χρήσεως κλπ.) και η έκθεσή τους σε ανάλογο χώρο,  5) Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις με άλλους συλλόγους, με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά κάθε προοδευτικό φορέα ελληνικό ή ξένο, 6) Η συμβολή στην αντιμετώπιση και λύση κάθε είδους προβλημάτων του Δήμου Πύργου και του Νομού Ηλείας εν γένει, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, 7) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του και 8) Η εθελοντική αιμοδοσία.


Πύργος Ηλείας, 20/11/2013
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Αυγερινός – Στέφανος Λιατσής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου